Vilka djur bör testas för trikiner?

Page

Trikinanalys bör främst utföras på vildsvin, tama svin och björnar. Eftersom trikinerna sprids via kött så är det främst rovdjur och allätare som bär på smittan. Bland annat så har 11 % av alla testade vargar varit smittade med trikiner, vilket troligtvis beror på att de är rovdjur som ätit andra smittade djur. Andra djur som kan bära på smittan är lodjur och räv.

De tamdjur som löper risk bli smittade är framför allt hästar och grisar. Troligtvis får de smittan genom fodret, som ibland kan innehålla delar av döda, infekterade gnagare. Även avföring från djur med trikiner kan smitta.

Idag är det mycket ovanligt att trikiner upptäcks bland tamsvin. Det är lag på att trikinanalyser ska utföras på alla slaktade tamsvin och sedan 1994 har drygt tre miljoner grisar slaktas. Inget fall av trikiner bland dem har upptäckts.

Enstaka fall av trikinsmitta har förekommit bland hundar, katter, grävlingar, hermeliner, mårdar, råttor och minkar. Fåglar och reptiler kan infekteras med smittan, men detta är ovanligt och har inte undersökts närmare. Djur som trikinanalyser inte behöver utföras på till exempel älgar, rådjur och hjortdjur.

trikinanalys-vildsvin