Vad är trikinos?

Page

Trikinos kallas också trichinellos och infektionen är direkt kopplad till det antal larver som personen fått i sig. En kraftigare infektion kan ge symptomen långvarig feber, muskelsmärta och kan hos människor ibland ha dödlig utgång. Inkubationstiden är en till några veckor.

Tack vare den omfattande trikinkontrollen så är det ungefär 50 år sedan vi senast hade ett utbrott av trikinos i Sverige. Det händer dock ibland att svenskar blivit smittade under utlandsvistelser.