Om trikinanalys

Page

Trikinanalys ska enligt lag göras på kött som ska säljas för konsumtion och kommer från till exempel vildsvin, grisar, björnar och hästar. Officiella trikinanalyser får bara utföras av laboratorium som blivit godkända av Livsmedelsverket eller som är ackrediterade. Läs mer om vad som krävs för ackreditering hos SWEDAC.

SVA är ett nationellt referenslaboratorium som utför officiella trikinanalyser och genomför årliga kontroller av laboratorierna som har tillstånd att utföra trikinanalyser.

Förutom de godkända laboratorierna finns det enskilda veterinärer och labb som genomför trikinanalyser. De ger dock inte tillstånd att sälja eller ge bort köttet.