Trikinanalys

grisar_trikinanalys.jpg
Page

Trikinanalys ska göras på allt kött från grisar och vildsvin som ska säljas eller bjudas på för konsumtion.  Viltmat.se beskriver hur mycket vilt jägare får sälja och hur det ska gå till.

Vildsvinskött som endast är till för att ätas inom hushållet måste inte testas, men det rekommenderas starkt. Infektionen som kommer av trikiner kan nämligen smitta mellan djur och människor. För människor är slarvigt uppvärmt fläsk och charkuterivaror som inte värmts upp tillräckligt, till exempel kallrökt korv, de vanligaste smittkällorna.

Infektionen som trikiner kan leda till kallas trikinos och kan ge symtom som långvarig feber och muskelsmärtor hos människor. Den kan dessutom ibland ha dödlig utgång. Tack vare Sveriges omfattande regler för kontroll av slaktade djur är det ungefär 50 år sedan vi senast hade ett utbrott av trikinos i Sverige. Det finns dock de svenskar som blivit smittade utomlands.

Trikinerna sprids via kött, så det är främst allätare och rovdjur som bär på smittan. Bland tama djur som riskerar att smittas ligger främst grisar och hästar i farozonen. Troligtvis kommer smittan i de fall då det har upptäckts genom fodret, som kan innehålla delar av döda, infekterade smådjur. Även avföring från djur med trikiner kan smitta.

Det är mycket ovanligt att trikiner upptäcks bland tamsvin idag, men det är lag på att alla slaktade tamsvin ska testas. Sedan 1994 har drygt tre miljoner grisar slaktats och bland dem har inget fall av trikiner upptäckts. Bland vildsvin upptäcks trikiner årligen, trots att det inte är så utbrett. Omkring 2-7 fall per år, totalt mindre än 0,1 % av de undersökta vildsvinen, är smittade.

Trikiner är ett släkte rundmaskar som blir upp till 4 millimeter och som lever som parasiter. Vuxna maskar föder under 1-2 månader tusentals larver varje dag som går ut till kroppens alla vävnader genom blodet och lymfan. De flesta trikinlarver, beroende på art, kapslar in sig och kan på så sätt leva i i flera årtionden i muskelvävnaden. De kan överleva där under lång tid efter att värddjuret dött och sedan övergå i nästa djur som äter på värddjuret. Där lägger de egna larver, och på så sätt fortsätter cykeln.

Om analysen

För att göra ett trikintest så ska en del av djuret, oftast njurtappen för grisar, skickas till laboratoriet som ska utföra analysen. Trikinanalyser måste utföras av ett licensierat laboratorium.

Laboratoriet genomför en rad tester och skickar sedan tillbaka svaret. Med allra största sannolikhet är svaret negativt, vilket innebär att köttet inte är smittat. Svårare än så är det inte – och du får vanligtvis svar inom några dagar.

trikinanalys-grisar

 Alternativ till trikinanalys

Att undersöka köttet från till exempel ett nyskjutet vildsvin är en enkel och billig försäkring som gör att du kan vara säker på att slippa bli smittad av trikinos. Om du ändå inte vill göra testet är det bästa sättet att undvika att bli smittad av eventuella parasiter att hetta upp köttet till en viss temperatur. Enligt Livsmedelsverket är 68 grader den rekommenderade temperaturen.

Vissa människor tror att man ska kunna frysa köttet för att ta död på maskarna. Detta stämmer dock inte, några sorter är mycket kyltåliga, så även om köttet varit fryst under en lägre tid så måste det alltså hettas upp ordentligt.